Pārlekt uz galveno saturu

4D4F – Data Driven Dairy Decisions for Farmers jeb uz precīziem novērojumiem balstīta lēmumu pieņemšana piensaimniecībās

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija sadarbībā ar LLU LF Agrobiotehnoloģijas institūta pētniekiem ir uzsākusi Eiropas Savienības pētniecības programmas Apvārsnis 2020 tematiskā tīkla projekta 4D4F (The Data Driven Dairy Decisions for Farmers) īstenošanu.

Projekts fokusējas piena lopkopības saimniecību modernizēšanas un automatizēšanas iespējām un dažādu sensoru tehnoloģiju ietekmes uz dzīvnieku produktivitāti, veselību un atražošanu izvērtēšanu.  Sensoru tehnoloģijas (ganāmpulka menedžmenta sistēmas, pedometri, videokameras) piena lopkobība dod iespēju iegūt reāla laika datus, kas ir izmantojami ikdienā un sniedz nozīmīgu ieguldījumu ganāmpulkā esošo dzīvnieku veselības un atražošanas rādītāju uzlabošanā.

Vieni no nozīmīgākajiem projekta pirmajā fāzē veicamajiem uzdevumiem ir cieši saistīti ar:

1. Piena lopkopības saimniecību modernizēšanas labās prakses piemēru izplatīšanu starp lopkopjiem un interesentiem projekta dalībvalstīs un ārpus tām;

2. Informācijas tīkla izveidošanu starp piena lopkopības saimniecībām un precīzo tehnoloģiju izplatītājiem, kas nodrošina tiešu informācijas apmaiņu;

3. Zinātnieku pētījumiem precīzās lopkopības jomā, kas balstīti uz precīzu reāla laika datu analīzi, kā arī kopīgu zinātniskas un praktiskas ievirzes projektu izstrādi nākotnē.

Projekts tiek īstenots no 2016.līdz 2019.gadam un tajā sadarbojas 16 zinātniskās institūcijas, lopkopības konsultāciju sniedzēji, un lopkopības tehnoloģiju izplatītāji, no 10 valstīm. Vadošais partneris ir IFA (Inovations for Agriculture), kas sevī apvieno 15 Anglijas lauksaimnieku biedrības. Projektā aktīvi piedalās arī Igaunijas Dzīvības Zinātņu universitātes pētnieki, kā arī pētnieku komandas no Zviedrijas, Beļģijas, Anglijas, Rumānijas, Maltas, Portugāles, Spānijas un Nīderlandes.

Šī gada maijs projektam ir bijis notikumiem bagāts. Maija sākumā (4. un 5. maijs) projekta dalībnieki tika aicināti piedalīties projekta sanāksmē Tumbā (Zviedrija). Sanāksmes laikā tika apspriesti jautājumi par projekta turpmāko attīstību, kā arī tika dota iespēja apmeklēt modernizētu un pilnībā automatizētu piena lopkopības saimniecību Hamra Gård (DeLaval).

Projekta ietvaros maijā piedalījāmies arī Baltijas Dzīvnieku Audzētāju konferencē (BABC), kas 30. un 31. maijā norisinājās Baisogalā (Lietuvā). Konferencē tika prezentēts pētījums "Piena produktivitātes analīze govīm dažādās turēšanas un ēdināšanas sistēmās".

logo

Pievienots 01/06/2017