Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes vadība

Dekāne

Dr.agr. Dace Siliņa
Tālrunis: 63005679, 29821882
e-pasts: dace.silina@lbtu.lv

Prodekāne

Mg. agr. Madara Darguža
Tālrunis: 63005679, 22495447
e-pasts: madara.darguza@lbtu.lv

Studiju programmu direktori

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība" direktore
Mg. agr. Madara Darguža
Tālrunis: 63005679
e-pasts: madara.darguza@lbtu.lv

Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Ilgtspējīga lauksaimniecība" (Sustainable Agriculture)
Mg. agr. Jānis Kaņeps
e-pasts: janis.kaneps@lbtu.lv

Akadēmiskās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" direktore
Dr.agr. Gunita Bimšteine
e-pasts: gunita.bimsteine@lbtu.lv

Doktora studiju programmas "Lauksaimniecība"
laukkopības apakšvirziena direktore
Dr. biol. Biruta Bankina 
e-pasts: biruta.bankina@lbtu.lv

lopkopības apakšvirziena direktore
Dr. agr. Diāna Ruska
e-pasts: diana.ruska@lbtu.lv

Darbinieki

Līga Sietniece
Tālruņi: 63005679, 25448599
e-pasts: liga.sietniece@lbtu.lv