Pārlekt uz galveno saturu

Lepojamies 2016

Attēla autors: No LLU arhīva

Aizstāvētie promocijas darbi:

Inga Jansone, Dr.agr., promocijas darbs "Ziemāju labības kā izejviela atjaunojamās enerģijas ieguvei Latvijā" (aizstāvēšanas datums 18.03.2016.). Darba zinātniskā vadītāja Dr.agr. Zinta Gaile (Lauksaimniecības fakultāte). 

Līga Vilka, Dr.agr., promocijas darbs "Lielogu dzērveņu ogu puves un to ierosinātāji Latvijā" (aizstāvēšanas datums 25.08.2016). Darba zinātniskā vadītāja Dr. biol. Biruta Bankina (Lauksaimniecības fakultāte).

Dace Smiltiņa, Dr.agr., promocijas darbs "Latvijā audzēto slaucamo govju piena proteīna selekcijas molekulāri ģenētiskais nodrošinājums" (aizstāvēšanas datums 25.11.2016.). Darba zinātniskais vadītājs Dr,agr. Ziedonis Grīslis (Lauksaimniecības fakultātes), darba zinātniskā konsultante Dr.agr. Rita Sarma (Lauku atbalsta dienests, ES tiešo maksājumu departamens).

Baiba Lāce, Dr.agr.promocijas darbs "Agroekoloģisko faktoru ietekme uz bumbieru – kadiķu rūsu (ier. Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter) un integrētās augu aizsardzības iespējas slimības ierobežošanā" (aizstāvēšanas datums 29.12.2016.). Darba zinātniskā vadītāja Dr. biol. Biruta Bankina (Lauksaimniecības fakultāte), darba zinātniskā vadītāja PhD Inga Moročko-Bičevska (Dārzkopības institūts).

Vārdisko balvu ieguvēji un stipendiāti
Katrīne-Luīze Ozoliņa, 4. kursa studente (ciltslietu zootehniķis) Lauksaimniecības fakultātes Paula Lejiņa vārdiskās balvas ieguvēja.
Lāsma Lapiņa, 4. kursa studente (lauksaimniecības uzņēmuma vadītāja spec.) Lauksaimniecības fakultātes Jāņa Berga vārdiskās balvas ieguvēja.
Terēza Stanka, 4. kursa studente (agronoms ar spec. laukkopībā.), saņēmusi Latvijas Agronomu biedrības stipendiju.
Elīza Ilze Malceniece, 1. kursa studente (agronoms ar spec. dārzkopībā), Artūra un Ērikas Gerhardu stipendijas ieguvēja.

Atzinības raksts
Merabs Katamadze, LLU Mācību saimniecības "Pēterlauki" direktoram Mg.agr., ZM Atzinības raksts par ieguldījumu mācību bāzes attīstībā, pilnveidē un jauno speciālistu izglītošanā. 

 

Pievienots 14/10/2016