Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības dzīvnieki

2001. gada 24. februāri Zemkopības Ministrija kopā ar LBTU ir iesaistījušās Eiropas gēnu bankā (EUGENA; https://www.eugena-erfp.net/en/; https://www.eugena-erfp.net/en/genebank) un ir pirmā no Baltijas valstīm, kas paziņoja par savas Gēnu bankas bioloģiskā materiāla krājumiem. LBTU Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku Zinātņu institūts, Biotehnoloģijas zinātniskās laboratorija, un Molekulāras bioloģijas un mikrobioloģijas nodaļa (https://www.llu.lv/lv/molekularas-biologijas-un-mikrobiologijas-nodala) uztur, papildina un pēta lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banku, padarot to par reāli pieejamu pētniecībai un ciltsdarbam, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija 2000. gadā izveidoja speciālistu darba grupu, kas izstrādāja pirmo mājdzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanas programmas variantu, uz kura pamata 2004. gadā tika izveidotas un apstiprinātas vietējo apdraudēto šķirņu ģenētisko resursu saglabāšanas programmas.

Programmā noteikts, ka lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskie resursi ir Latvijā izveidotas šķirnes, kas var būt vecas vietējās, kā arī apzinātas selekcijas procesā izveidotas, kā arī šķirnes robežās esošas līnijas.

Par ģenētisko resursu populācijām tika atzītas:

  • Latvijas brūnas šķirnes govis;
  • Latvijas zilās šķirnes govis;
  • Latvijas baltas šķirnes cūkas;
  • Latvijas tumšgalves šķirnes aitas;
  • Latvijas braucamā tipa šķirnes zirgi;
  • Latvijas vietējas šķirnes kazas.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/1012 (2016. gada 8. jūnijs) 2. panta 24. punktā sniegto definīciju par apdraudētām šķirnēm Latvijā uzskatām jau agrāk nosauktās ģenētisko resursu šķirnes. Padziļināta apdraudēto šķirņu raksturošana notiks pēc šo šķirņu padziļinātas izpētes.

Informāciju sagatavoja Diāna Ruska